احرازهویت

احرازهویت

  1. سلفی از کاربر ، کارت بانکی ،کارت ملی همراه با یک کاغذ که اسم سایت و تاریخ روز روی آن قید شده باشد.
  2. عکس ترجیحا توسط شخصی دیگر از شما گرفته شود (دقت کنید متن کارت ها برعکس نباشد)
  3. تصویر عکس باید کاملا واضح باشد.

[user_profile]