• صحت ورود اطلاعات به عهده کاربر می باشد , سون پیمنت هیچ گونه مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد. پس از پایان خرید ارز , نحوه استفاده صحیح از ارز به عهده کاربر می باشد.
  • زمان فروش یک ارز به سایت میزان آن ارز را به حساب والت سایت انتقال داده و منتظر انتقال پول به حساب ریالی خود باشید بدیهی است که پرداخت ها به نوبت انجام می شوند .
  • در صورت هر گونه خلاف از سمت کاربر(استفاده از کارت های بانکی دزدی،هکی ،یا نامشخص بودن صاحب کارت بانکی ) سون پیمنت این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر را معلق کند.
  • در صورت عدم موجودی از گزینه رزو استفاده کنید به محض موجود شدن آن ارز به شما اطلاع داده خواهد شد .
  • حداقل سن جهت استفاده از خدمات این سایت ۱۸ سال می باشد.

[exchange_form]