پارک صنایع فرهنگی

فعالیت پارک صنایع فرهنگی در حوزه بلاک چین

معاون فناوری پارک «علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» با بیان اینکه این پارک به عنوان یک پارک تخصصی در صنایع فرهنگی، در حوزه بلاک چین نیز فعال شده است گفت: “به همین منظور در سه ماهه اول امسال، دو پروژه شاخص بلاک چین را رونمایی خواهیم کرد.” مهدی عباسی، معاون فناوری پارک علوم و فناوری های ...