معاون فناوری پارک «علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» با بیان اینکه این پارک به عنوان یک پارک تخصصی در صنایع فرهنگی، در حوزه بلاک چین نیز فعال شده است گفت: “به همین منظور در سه ماهه اول امسال، دو پروژه شاخص بلاک چین را رونمایی خواهیم کرد.”

مهدی عباسی، معاون فناوری پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس گفت:

“این پارک، یک پارک ملی است و برای همین هم با نظرخواهی انجام شده از ظرفیت همه ی دانشگاه ها در پنج حوزه فعالیت پارک استفاده خواهد شد.”

وی افزود:

“مجوزی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کردیم که این پارک، رابط بین الملل و دانشگاه ها می شود و بر اساس این مجوز کل دانشگاه ها با ما در ارتباط هستند.”

پارک صنایع فرهنگی

معاون فناوری پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی ادامه داد:

“دو برنامه اصلی پارک، جایزه تعالی صنعت گردشگری ایران و جشنواره طراحی بسته بندی است که برنامه های آن تنظیم شده و مثل هر سال برگزار خواهد شد.”

عباسی تأکید کرد:

“امروزه بلاک چین حرف نخست را در حوزه فرهنگی و صنایع نرم می زند. این پارک به عنوان یک پارک تخصصی در صنایع فرهنگی، در حوزه بلاک چین هم فعال شده است و به همین دلیل در سه ماهه اول امسال، دو پروژه شاخص بلاک چین را رونمایی خواهیم کرد.”

وی پیرامون سامانه ثبت شو توضیح داد:

“تا به امروز در صنعت فرهنگی، جایی برای ثبت محصولات آن وجود نداشت. سامانه ثبت شو، نخستین سامانه ای است که به صورت ملی و فرا ملی می خواهد در این زمینه فعالیت کند و به زودی از آن رونمایی خواهد شد.”

بلاک چین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است که تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطلاعات ذخیره شده روی این نوع سیستم، بین تمام اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شود و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف و دست کاری اطلاعات ثبت شده وجود ندارد.