بلاک چین فناوری مطرحی محسوب می شود که با رشد ارزهای رمزپایه نام آن بر سر زبان ها افتاد؛ ولی این فناوری به غیر از بیت کوین کاربردهای بسیار گسترده تری دارد.
فناوری بلاک چین اکثرا در زمینه هایی مثل ارزهای رمزپایه به ویژه بیت کوین مطرح می شود؛ ولی کاربردهای این فناوری خیلی فراتر از انواع ارز دیجیتال است. هم اکنون دولت ها و سازمان های خصوصی به‌ دنبال بکارگیری بلاک چین برای حل بعضی از بزر‌گترین مشکلات جوامع هستند. در همین راستا، شهر آستین در ایالت تگزاس آمریکا در حال راه اندازی برنامه ای است که به بی خانمان ها کمک می کند در مواقعی که کارت‌ شناسایی خود را از دست می دهند، قادر باشند از هویتشان محافظت کنند.
این برنامه که بخشی از کمک های اهدایی بنیاد خیریه ی بلومبرگ فیلانتروفیز محسوب می شود، قصد دارد مسئله ی محفوظ نگاه داشتن هویت بی خانمان ها را که یکی از مهم ترین معضلات مربوط به این افراد در شهر آستین محسوب می شود، حل کند.
اسلای مجید، مدیر ارشد خدمات شهری آستین توضیح داد که دزدیده شدن یا از دست دادن کارت های امنیت اجتماعی به آسانی می تواند رخ دهد و این مسئله اثبات هویت و سوابق افراد را تقریبا غیر ممکن می کند. متأسفانه خیلی از افراد بی خانمان اگر کارت شناسایی یا کارت امنیت اجتماعی خود را از دست بدهند، دیگر قادر به دریافت خدمات مورد نیاز نخواهند بود؛ چون در آن صورت به هیچ طریقی قادر نیستند هویت خود را اثبات کنند و اغلب توانایی پرداخت هزینه های لازم برای دریافت کارت شناسایی جدید را ندارند.
این شهر امیدوار است که بتواند به جای مدارک کاغذی که به آسانی به‌ سرقت می روند، گم می شوند یا از بین می روند از بلاک چین بهره بگیرد. کارکنان مراکز خیریه می توانند از این فناوری به عنوان روشی ایمن و بی خطر برای تأیید هویت افراد استفاده کنند.
به عنوان مثال، یکی از موارد کاربرد بلاک چین، حفاظت از سوابق پزشکی افراد بی خانمان است. مجید امیدوار است که این سیستم، ردیابی تاریخچه و سوابق پزشکی افراد را برای مراکز ارائه دهنده ی خدمات پزشکی راحت تر کند.
در کل، شهر آستین قصد دارد با بهره گیری از این فناوری مشکل بی خانمانی را برطرف کند. هر چند به گفته ی مجید این برنامه هنوز در مراحل نخستین به‌ سر می برد؛ ولی وی امید دارد که به تدریج و با گذشت زمان توسعه پیدا کند.